Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

zpl
Jeśli masz zmartwienie - napij się kawy, jeśli się cieszysz - napij się kawy, jeśli jesteś zmęczony - napij się kawy.
— Martyna Wojciechowska „Etiopia. Ale Czat!”
Reposted fromrominaplum rominaplum
zpl
2098 e090 420
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx

June 14 2015

zpl
5503 bc49 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
zpl
Więc dlatego wszyscy przegramy; dlatego, że przechodziliśmy obojętnie obok czegoś, kiedy powinniśmy pozostać; i dobrze, że nam to nie będzie wybaczone.
— Marek Hłasko
Reposted fromunforgiving unforgiving
Reposted fromweheartit weheartit viasilence89 silence89
zpl
3221 86be
Reposted fromseverine severine viasilence89 silence89
zpl
5851 7bca 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasilence89 silence89

June 09 2015

4968 1bc6 420

jazzman8675309:

jazzman8675309:

prince-of-insanity:

psychoteentitan:

The US version of Harry Potter is surprisingly short. 

I’ve been laughing at this for like half an hour cause when Harry fires the gun it looks like he’s saying “BAM!”

Bam! Omg I’m dying

Someone reblogged this from me after I forgot about it and then I laughed for ten minutes and actually LEFT MY BED TO SHOW MY FAMILY

Reposted fromflufs flufs
zpl
Reposted fromrooo rooo
zpl
"To wybór,a nie przypadek, decyduje o twoim przeznaczeniu. Sam musisz zdecydować, ile jesteś wart, jaką odgrywasz rolę w świecie i w jaki sposób nadajesz mu sens.Nikt inny nie dysponuje tym, co ty-twoim zestawem talentów, pomysłów, zainteresowań. Jesteś oryginalnym egzemplarzem.Arcydziełem."
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88
zpl
Myśl, że ktoś mógłby się nie interesować Muzyką, to tak jakby kogoś nie interesowało szczęście.
Reposted fromtaSowa taSowa
zpl
Reposted frompolkolor polkolor
zpl

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

zpl
To nie jest tak, że dzisiaj chcesz, jutro masz.
— Eldo
zpl
3004 7d31 420
Reposted fromcaraseen caraseen viasmutnazupa smutnazupa

June 03 2015

zpl
zpl
0687 9b3a 420
zpl
Ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać tym, którzy właśnie to robią.
— Jack Canfield "Balsam dla duszy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasilence89 silence89
zpl
0137 c9ce 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasilence89 silence89

May 29 2015

zpl
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz, "Sońka"
Reposted frommaybelater maybelater
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl