Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

zpl
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viasfeter sfeter
zpl
this isn't happiness™ peteski
Reposted fromweightless weightless viasfeter sfeter
zpl
7275 5b12 420
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasfeter sfeter
2715 767d 420

lalapaige:

I could sit there for hours.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasilence89 silence89
zpl
4572 c657 420
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viasilence89 silence89
9078 f33a 420
Reposted frompengin pengin viasilence89 silence89
zpl
zpl
8335 4eed 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasilence89 silence89
zpl
0382 9686 420
Reposted fromimyours imyours viasilence89 silence89
zpl
Me too
Reposted fromfoop2 foop2 viasilence89 silence89

May 24 2015

zpl
9995 ef66 420
Reposted fromCsengee Csengee viasilence89 silence89
zpl
7605 cee4 420
Reposted frombloodymonk bloodymonk viasilence89 silence89
zpl
"Nigdy nie zapominajcie o tym, by brać z życia jak najwięcej, nie bójcie się ryzykować, płakać ani być szczęśliwymi. Najważniejsze to być w drodze. Każdego dnia robić krok do przodu”
— Martyna Wojciechowska, Przesunąć horyzont
Reposted frompannanna pannanna viasilence89 silence89

May 14 2015

zpl
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viamyteatime myteatime
zpl
8724 b36a 420
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viasilence89 silence89
zpl
0707 092b 420
zpl
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasilence89 silence89
2841 c798 420

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viasilence89 silence89
zpl
2790 c5e1 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viasilence89 silence89
zpl
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl